Aktuelt i lægehuset

Influenzavaccination

Vi tilbyder igen i år influenzavaccination til de anbefalede grupper. Vi forventer at kunne påbegynde vaccination fra 4.oktober. Nærmere information følger.

Om- og tilbygning

I perioden august 2021 til marts 2022 gennemgår lægehuset om- og tilbygning. Vi beklager de gener det kommer til at medføre - men glæder os til det nye lægehus står færdigt.

Hovedindgangen vil i en periode være lukket hvorfor der vil være adgang via Byvang.

P-pladsen vil ligeledes være lukket i en periode.

Quicktider

Pr. 1.7. åbner lægehuset igen for quicktider med fremmøde i lægehuset hver dag mellem kl. 8-9. Quicktiderne er beregnet til mindre problematikker og du vil blive tilset af første ledige læge. Mød op i lægehuset og henvend dig til sekretær. Hvis der ikke er plads i venteværelset bedes du vente udenfor og give sekretær besked - så ringer vi dig ind når det blver din tur. Har du symptomer på COVID-19 smitte må du fortsat IKKE møde op i lægehuset - dog er børn mellem 0-6 år undtaget. Har du symptomer kan du kontakte lægehuset telefonisk.

Der er stadig mulighed for virtuelle quicktider kl. 8-9 via MinLæge app'en https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/ .

Midlertidig aftale ophører

Pr. 1. juni har man meddelt at den midlertidige mulighed for konsultation pr. telefon for årskontrol, fornyelse af stærk smertestillende/sovemedicin mv. er ophævet. Det betyder at der igen kræves fremmøde i forbindelse med disse.

Betaling i lægehuset

Lægehuset er kontantløst, men der kan betales med kreditkort eller mobilepay.

Mundbind/værnemiddel

Ved fremmøde i lægehuset skal man bære mundbind/værnemiddel for at nedsætte risiko for smitte med coronavirus.

HPV vaccine til drenge

Pr. 1. september 2019 er det muligt for drenge som fylder 12 år pr. 1. juli 2019 at indgå i vaccinationsprogrammet. Ønsker man vaccinen, men er ikke omfattet af ovenstående, kan man få vaccinen i lægehuset som selvbetaler.

Min Læge app

Det er nu muligt at hente app'en Min Læge således man kan kommunikere med lægehuset. Pga. tekniske vanskeligheder må man forvente længere svartid end hvis man benytter selvbetjening.

Nyt om Rejsevaccination

Rejsevaccination, bestilling af vacciner og vejledning om malariaforbyggelse mv, foregår fremadrettet kun i forbindelse med en aftalt konsultation ved en af vores sygeplejersker Annette, Louise eller Kathrine.

Ønsker man anden form for tilbud, henvises til Apotekernes vaccinations klinikker, som håndterer alle forhold vedrørende rejsevaccination.

Nye medarbejdere

1/8-21 Læge Noel Perez er i perioden 1.8.21 - 31.1.22 ansat i lægehuset som led i sin speciallægeuddannelse til almen praktiserende læge.

1/5-21 Læge Anders Brunsgaard er i perioden 1.5.21 - 31.10.21 ansat i lægehuset som led i sin basisuddannelse som læge.

16/2-21 Læge Rikke Holmgaard Andreasen er i perioden 16.2.21 - 31.7.21 ansat i lægehuset som led i sin basisuddannelse som læge. Pr. 1.7. fortsætter Rikke som vikar i lægehuset.

Gruppe 2 patienter

Er du gruppe 2 patient betaler du selv honorar på 500 kr. pr. konsultation. Eventuelle øvrige ydelser tillægges dette honorar i henhold til overenskomsten mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Åbent for tilgang

Lægehuset har aktuelt åbent for tilgang.

Cannabis

Lægehuset følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for området som lyder: "På grund af den begrænsede evidens for effekten af cannabis på forskellige symptomer og sygdomme kan Lægemiddelstyrelsen ikke anbefale ordinationen af magistrelle lægemidler, der indeholder aktive stoffer fra Cannabis". Det er derfor fremadrettet ikke muligt at få udskrevet denne type medicin fra lægehuset i Tørring.

Adgangsforhold

Klinikken har gode adgangsforhold for handicappede.

Børneundersøgelser

Vær opmærksom på, at ved børneundersøgelse vil dit barn få en bedre undersøgelse/oplevelse uden deltagelse af andre søskende

 

Ingen artikler fundet